Projecten Onderwijs

Onderwijs

Wie Ursulinen zegt, zegt leren. Leren voor het leven. Om mens te worden en om de wereld op te bouwen. De mens is Gods partner in het bouwen aan de schepping. Uit de bescheiden Compagnie van St. Ursula die in 1535 tot stand kwam, groeide een van de grootste onderwijstradities van de wereld. Nog altijd zijn wereldwijd Ursulinen betrokken in de scholing en vorming van jonge mensen, en zo bij de opbouw van de samenleving.

De Ursulinen van Bergen waren gericht op het katholiek onderwijs in het voormalig bisdom Haarlem, dat Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland omvatte. Ze leidden onderwijzeressen op en leraressen voor het landbouwhuishoudonderwijs.

Vandaag de dag zijn ze nog altijd enigzins betrokken bij het katholiek onderwijs, door de kloostermeerdaagsen voor PABO-studenten. In een samenwerking met het Lioba klooster in Egmond, de PABO van Hogeschool InHolland en de Ursulinen van Bergen wordt de studenten een programma aangeboden dat de persoon van de aankomend leraar centraal stelt.

meer lezen:

Laten zien - Onderwijs en opvoeding bij de zusters Ursulinen van Bergen

 

 

 

 

 

Copyright © 2012. Alle Rechten Voorbehouden
Zusters Ursulinen van Bergen.