Projecten Apostolaat

Apostolaat

Religieuzen leggen een gelofte van armoede af. Ze hebben geen persoonlijk bezit: alles is gemeenschappelijk. Wat er overblijft na het gewone levensonderhoud wordt bestemd ter ondersteuning van de projecten waarmee de congregatie verbonden is. De rijkdom van onze wereld is in principe voor alle mensen bestemd. Dat is wat de gelofte van armoede uitdrukt.

De congregatie steunt bij voorkeur initiatieven die in de lijn liggen van dat waar ze zelf voor heeft willen staan, van haar eigen ‘apostolaat’ (zending of roeping). De Ursulinen van Bergen geloven in emancipatie van mensen. Het hoort tot de waardigheid van de mens om verantwoordelijkheid te dragen, voor de eigen bestemming en die van anderen. Het is belangrijk dat vrouwen een grotere rol gaan spelen in kerk en maatschappij. Projecten die opbouwend zijn in een lokale gemeenschap hebben onze sympathie. Over het algemeen ‘investeert’ de congregatie bij voorkeur in mensen, liever dan bijvoorbeeld in bouwprojecten. Het gaat er uiteindelijk om dat mensen zelf, waar ook ter wereld, hun eigen samenleving zodanig vorm geven dat ieder tot zijn/haar recht komt. Vanuit haar geschiedenis weet de congregatie zich bijzonder verbonden met projecten op het vlak van:

 

  • onderwijs
  • geestelijke vorming
  • emancipatie van vrouwen
  • mensen met een verstandelijke beperking

 

Copyright © 2012. Alle Rechten Voorbehouden
Zusters Ursulinen van Bergen.