Inspiratie Ursula

Ursula

De legende over Ursula en de 11.000 maagden was in de tijd waarin de Compagnie van St. Ursula gesticht werd erg geliefd. Ursula is een christelijke koningsdochter, die wordt gedwongen te trouwen met een heidense prins. Dit strookt niet met de plannen van Ursula, die haar leven aan God wil wijden. Ze vraagt haar vader eerst een reis naar Rome te mogen maken. Onderweg wijdt ze al haar vriendinnen in in de geheimen van het christendom. In Rome aangekomen vormt het enthousiaste vrouwengezelschap een inspiratie voor de kerkelijke leiders. In een visioen heeft Ursula gezien dat het huwelijk nooit voltrokken zal worden. Voor het zover is zal ze als martelaar sterven. En zo gebeurt het. Als de koninklijke schepen in Keulen willen aanmeren, blijkt de stad bezet door de Hunnen. De bevelhebber laat zijn oog op Ursula vallen. Zij weigert hem ter wille te zijn, hetgeen volgens de legende de aanleiding is om de 11.000 jonge vrouwen te doden.

Het verhaal laat een vrouw zien in een rol die ongebruikelijk is: Ursula leert anderen wat het christelijk perspectief in hun leven kan betekenen. Geloven betekent niet zozeer dat je een bepaalde cultus onderhoudt, maar dat je je eigen leven verenigt met dat wat God voor onze wereld voor ogen staat: de waardigheid van eenieder en de verbondenheid van alle mensen, van elke achtergrond.

Angela Merici zegt haar ‘zusjes’, de leden van de Compagnie van St. Ursula, dat zij allen koningsdochters zijn, uitverkoren bruiden van Jezus Christus, de zoon Van God.

Copyright © 2012. Alle Rechten Voorbehouden
Zusters Ursulinen van Bergen.