Inspiratie Mens zijn - mens worden

Mens zijn - mens worden

Als je geboren wordt, ligt er een weg voor je. Een weg van mens worden.Een levensweg. De Schrift - de joodse bijbel en de verhalen over Jezus van Nazaret - zien wij als een gids op die weg. Jezus discussieerde met andere joodse leraren over hoe hun heilige geschriften - de joodse bijbel - moesten worden verstaan. Hij volgde een oude lijn: het gaat erom dat de woorden in je hart geschreven worden, dat ze je hart vormen. En dat ze zo leiden tot menselijkheid, tot humaniteit. De christelijke traditie gaat er van uit dat God mens is geworden in Jezus Messias.

verder lezen:

Uw Naam worde geheiligd - geestelijk testament van de Ursulinen van Bergen

Copyright © 2012. Alle Rechten Voorbehouden
Zusters Ursulinen van Bergen.