Inspiratie Augustinus

Augustinus

De Ursulinen van Bergen zijn een religieus instituut in de gebruikelijke zin van het woord. Mettertijd werd een groot deel van de door Angela Merici geïnspieerde vrouwengezelschappen omgevormd tot religieuze gemeenschappen in meer traditionele zin. De leden legden de kloostergeloften af en leefden onder de Regel van de H. Augustinus. De inspiratie van Angela Merici werd voornamelijk doorgegeven in het pedagogisch gedachtengoed van de Ursulinengemeenschappen, die zich toelegden op de vorming van mensen in onderwijs en opvoeding.

Augustinus was een erudiet denker, die een grote invloed op de westerse cultuur en de theologie had en heeft. Hij hield zich onder meer bezig met vragen over het kwaad en de vrije wil van de mens. Daarnaast zijn vriendschap, eensgezindheid en gemeenschap geliefde thema's. Ieder mens is anders, vindt Augustinus in zijn Regel. Wie in harmonie met anderen wil leven dient dat ernstig te nemen. De Ursulinen van Bergen hechten aan deze eenheid in verscheidenheid, die we zowel in de Regel van Augustinus als in de geschriften van Angela Merici herkennen.

 

Copyright © 2012. Alle Rechten Voorbehouden
Zusters Ursulinen van Bergen.