Inspiratie Angela Merici

Angela Merici

Angela Merici‘Houd je aan de oude weg en maak het leven nieuw’. Woorden uit de geschriften van de H. Angela Merici (1474-1540). De voortdurende vernieuwing van het persoonlijk leven, van je eigen hart en ziel is in Angela’s ogen het hart van het goede samenleven. Het aan God gewijde leven hoort in haar ogen midden in de wereld thuis, en niet alleen in kloosters.

Geïnspireerd door de evangeliën en de H. Franciscus zette Angela zich in om in de stad waar ze woonde - Brescia in Noord-Italië - de onderlinge vrede en goede verhoudingen te dienen. Haar zuivere persoonlijkheid trok velen aan haar voorbeeld te volgen. In 1535 stichtte ze de Compagnie van St. Ursula, die vrouwen een nieuwe levensweg bood, naast de bestaande levensopties: huwelijk of kloosterleven. De leden bleven elk op hun eigen plek wonen en kwamen regelmatig bijeen. Angela Merici wilde het christelijk leven van binnenuit vernieuwen en wordt als een katholieke reformator gezien.

meer lezen:

Het leven van Angela Merici - Dirk Godecharle

De liefde die alles leert - Tijdschrift voor Geestelijk Leven 2007/4 - Will Verhoef

Een goede boom kan slechts goede vruchten voortbrengen - Will Verhoef 2007

Aansporingen - Angela Merici

Regel Angela Merici- Damiano Turlino in Brescia - vertaald door Paula Bekooy & Theo Jansen

 

Copyright © 2012. Alle Rechten Voorbehouden
Zusters Ursulinen van Bergen.