Iets voor mij?

iets voor mij?

Religieus leven is een van de vormen om God te zoeken in het leven van alledag. De Ursulinen van Bergen zien het einde van het leven van hun gemeenschap in zicht. Al vele jaren nemen we geen nieuwe leden meer aan. We denken dat het belangrijk is dat mensen van nu, jonge mensen, hun eigen vormen zoeken. Op een manier die bij de tijd past. Ook al ervaren we onze traditie als rijk, het gaat uiteindelijk om de toekomst. Gods Geest roept ook nu mensen om hun leven met elkaar te delen en zich op allerlei wijzen in te zetten voor de opbouw van de mensengemeenschap.

Als jij wilt werken met mensen vanuit een gelovig perpectief of je verder wilt verdiepen in een spirituele traditie, dan is dit misschien iets voor je:
Piazza Sant’Angela

voor een theologische opleiding:
http://www.uvt.nl/faculteiten/fkt/

studie spiritualiteit en geestelijke begeleiding:
http://www.titusbrandsmainstituut.nl/svs/

bezinning in een klooster
http://klooster.verzamelgids.nl/

religieus leven: 
http://www.knr.nl/religieusleven/

Copyright © 2012. Alle Rechten Voorbehouden
Zusters Ursulinen van Bergen.