raam-2.png

Welkom


Welkom bij de Ursulinen van Bergen, een religieuze gemeenschap van vrouwen in de r.k. traditie. Het religieuze gemeenschapsleven heeft oude papieren. Toch is het op de toekomst gericht, op de dag waarop de mensheid één is, één gemeenschap zal vormen.

Een onmogelijk ideaal? Je kunt leven vanuit de gedachte dat we als mensen bij elkaar horen en aan elkaar gegeven zijn. Dat is best te doen. Je moet toch ergens beginnen. Wij zijn de eersten niet, noch de laatsten. En we doen het samen, dat helpt.

 

De Ursulinen van Bergen vormen een tak van de Mericiaanse geestelijke familie: alle gemeenschappen van wie de geschiedenis teruggaat op Angela Merici, de vrouw die in 1535 in het Italiaanse Brescia een aan God gewijd gezelschap stichtte. Zij noemde haar gezelschap naar de Heilige Ursula. Vandaar onze naam: Ursulinen. In de hele wereld zijn gemeenschappen van vrouwen te vinden die in deze traditie staan. Velen daarvan zijn verenigd tot een internationale gemeenschap: de Ursulinen van de Romeinse Unie. De Ursulinen van Bergen zijn een zelfstandige congregatie.

 

 

Copyright © 2012. Alle Rechten Voorbehouden
Zusters Ursulinen van Bergen.